Bubbles In Bubbles

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

| Thiết kế lấy nguồn cảm hứng từ những bong bóng khí trên mặt hồ Abraham ở Canada, tựa như hàng nghìn viên ngọc trai bị mắc kẹt dưới lớp băng |